Tekeningen elektra

Omdat er nogal wat voorzieningen werden bijgebouwd was het nodig hiervan een grondige documentatie te maken.